ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣΗμερομηνία εκδήλωσης: 23-5- 2012


Τόπος: Κλειστό Γυμναστήριο Νέου Αγιονερίου

Τάξεις: Όλες οι τάξεις του Σχολείου.

Εκπ/κός: Μανουσαρίδης Νικόλαος

Φορείς που συμμετείχαν: Πολιτιστικοί σύλλογοι Νέου Αγιονερίου, Παλαιού Αγιονερίου, Προχώματος, Βαθυλάκου, Αγίου Αθανασίου, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ.Σ. Νέου Αγιονερίου.

Στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής υλοποιήθηκε ένα σχέδιο εργασίας με θέμα τον προσφυγικό Ελληνισμό. Για την υλοποίηση του σχεδίου διατέθηκαν ώρες από την ευέλικτη ζώνη και το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Αρχικά, οι μαθητές της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄  επεξεργάστηκαν την ευρύτερη έννοια της λέξης πρόσφυγας. Κατόπιν επικεντρώθηκαν στην έννοια πρόσφυγας από πολέμους,  και πολιτικές συμφωνίες κρατών.
Οι μαθητές της Ε΄και ΣΤ¨τάξης χωρίστηκαν σε 4 ομάδες και κάθε ομάδα ανέλαβε να συγκεντρώσει στοιχεία από τις περιοχές του Ελληνισμού που εκριζώθηκαν. Καππαδοκία, Πόντο, Σμύρνη-παράλια Μ.Ασίας, Ανατολική Ρουμελία (Βόρεια Θράκη).
Απεικόνισαν σε ζωγραφιές την έννοια πρόσφυγας, πήραν συνεντεύξεις από κατοίκους του χωριού, χρησιμοποίησαν τη βιβλιοθήκη του Σχολείου, του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού και βιβλία του Γυμναστή. Επίσης ζωγράφισαν το ένα από τα δύο σκηνικά που χρησιμοποιήθηκαν.


Οι μαθητές διδάχθηκαν  δύο χορούς από κάθε περιοχή.
Χοροί:
Καππαδοκία: Χαρμάν Γερί και Κόνιαλι
Πόντος: Μονόν ομάλ και Πατούλα
Σμύρνη: Χασαπιά και Καρσιλαμάς
Β. Θράκη: Ποδαράκι και Ζωναράδικος

Στο χώρο της εκδήλωσης ήταν αναρτημένες οι ζωγραφιές των παιδιών, και οι διάφορες συνεντεύξεις που είχαν μαζέψει, καθώς και οι δικές τους απαντήσεις σχετικά με το τι σημαίνει πρόσφυγας, πριν και μετά  την ενασχόλησή τους με το θέμα.


Η εκδήλωση ξεκίνησε με μια θεατρική σκηνή  που περιείχε αληθινές ιστορίες προσφυγιάς.


Πριν την παρουσίαση των χορών κάθε περιοχής, μαθητές κάθε ομάδας παρουσίαζαν ιστορικά στοιχεία της περιοχής με ταυτόχρονη παρουσίαση φωτογραφικού υλικού από την  περιοχή αυτή. Το φωτογραφικό υλικό διατέθηκε από τον Γυμναστή.

Οι μαθητές της Α΄ και Β΄  τάξης συμμετείχαν στο τέλος της εκδήλωσης  κρατώντας πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της ειρήνης.

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι συμμετείχαν, με το δανεισμό εκ μέρους των, παραδοσιακών φορεσιών καθώς και  με την παρουσίαση παραδοσιακών εδεσμάτων της περιοχής τους.
 Τέλος στη διοργάνωση της εκδήλωσης βοήθησαν  όλοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου